Posjeta Mlinu “Ustikolina” i Goraždu

Posjeta Mlinu “Ustikolina” i Goraždu

29.05. Posjeta učenika II-6 (pekari) i II-2( prehrambeni tehničari) Mlinu "Ustikolina" i Goraždu. Učenici su se upoznali sa načinom čišćenja pšenice, klasiranja, miješanja različitih sorti, dobivanja brašna određenog kvaliteta i načinom pakovanja. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa tehnološkim procesom koji su obrađivali kroz modul Mlinarstvo. Neizmjerna zahvalnost našim domaćinima, zaposlenicima Mlina "Ustikolina" na gostoprimstvu. ...
Read More