Prehrambeni tehničari su osobe koje organizuju primanje, rukovanje, čuvanje sirovina i prehrambenih proizvoda, rukovode prehrambenu linije i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Tokom školovanja učenici će naučiti tehnološki proces prerade hrane, analizu kvaliteta namirnica, uticaj namirnica na zdravlje ljudi. Praktičan rad se obavlja u vlastitoj laboratoriji, školskim radionicama (za preradu mlijeka, preradu mesa, radionica za proizvodnju pekarskih i konditorskih proizvoda) i prehrambenoj industriji. Prehrambeni tehničar se može zaposliti u prehrambenoj industriji i zanatstvu ili nastaviti školovanje na fakultetu.