Početak drugog polugodišta šk. 2016/2017

Obavještavamo učenike da redovna nastava u drugom polugodištu školske 2016/2017. godine  počinje 30. januara (ponedjeljak) 2017. godine . sa smjenom “ A“  u 800 sati I1,I3,I5,I7,I9,II2,II4,II6,II8,III1,III3,III5,III7,III9,IV2, IV4 smjenom „B“ u 1400 sati I2,I4,I6,I8,II1,II3,II5,II7,II9,III2,III4,III6,III8,III10,IV1,IV3,IV5 . . DIREKTOR MR. SUAD ALIĆ