Banner Shadow

Kodeks ponašanja učenika

Prijavi nasilje

Javne nabavke

Smjerovi – stablo

IV stepen

Fitofarmaceut agrotehničar

Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu. Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) , i animalnoj proizvodnji.
IV stepen

Veterinarski tehničar

Srednjoškolski nivo obrazovanja stječe se na osnovu nastavnih planova i programa, koji daju osnovna znanja i vještine za poslove veterinarskog tehničara. Veterinarski tehničar samostalno obavlja poslove tehničke prirode kao što su: dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, kontrola higijene, hranjenja, pomaganje kod lječenja, pomaganje kod hiruških zahvata, sterilizaciju instrumenata i druge poslove i prema pravilima struke.
IV stepen

Prehrambeni tehničar

Učenici će tokom školovanja naučiti tehnološki proces prerade hrane, analizu kvaliteta namirnica, uticaj namirnica na zdravlje ljudi. Praktičan rad se obavlja u vlastitoj laboratoriji i prehrambenoj industriji.Prehrambeni tehničar se može zaposliti u prehrambenoj industriji ili nastaviti školovanje na fakultetu.
IV stepen

Kozmetički tehničar

Učenici će naučiti sve o njezi lica i tijela. Praktična nastava se obavlja u školskom salonu. Nakon završetka školovanja može se zaposliti u nekom od salona, otvoriti vlastiti salon ili nastaviti školovanje.
IV stepen

Nutricionist tehničar

Tehničari nutricionisti su osobe educirane o načelima zdrave prehrane, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje. Nakon završetka četverogodišnjeg školovanja učenici polažu završni ispit. Zvanje Tehničar nutricionist je završno zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na srodnim fakultetima.
IV stepen

Poljoprivredni tehničar

Učenici će naučiti sve o proizvodnji hrane biljnog i animalnog porijekla. Praktičan dio nastave učenici obavljaju na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon završetka školovanja, poljoprivredni tehničar se može zaposliti na poljoprivrednom dobru, farmi, pokrenuti vlastitu proizvodnju hrane ili nastaviti školovanje na fakultetu.
III stepen

Farmer

Učenici će naučiti o anatomiji i fiziologiji domaćih životinja te uzgoju i ishrani preživara i nepreživara. Savladat će korištenje poljoprivredne mehanizacije i proizvodnju hrane za domaće životinje. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru i privatnim farmama. Farmer se može zaposliti na farmama domaćih životinja i ergelama za uzgoj konja ili pokrenuti vlastiti biznis.
III stepen

Frizer

Učenici će naučiti sve o njezi kose, biće u toku najnovijih svjetskih trendova u šišanju, farbanju, nadogradnji kose i pravljenju frizura. Praktična nastava se obavlja u modernom školskom salonu i privatnim salonima a nakon završetka obrazovanja može se zaposliti u nekom od salona ili otvoriti vlastiti.
III stepen

Cvjećar – vrtlar

Učenici će naučiti sve o proizvodnji, zaštiti i njezi cvijeća.. Praktična nastava se obavlja na školsom poljoprivrednom dobru, Javnom komunalnom preduzeću Park u Nedžarićima i Sokolović koloniji (rasadnicima hortikulturnih biljaka). Nakon završetka obrazovanja može se zaposliti u nekoj od cvjećara, rasadnika ili pokrenuti vlastitu proizvodnju i prodaju cvijeća i rasada.
III stepen

Voćar – vinogradar – vinar

Učenici će naučiti sve o uzgoju voća i vinove loze također i o procesu proizvodnje vina. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon obrazovanja može se zaposliti na poljoprivrednom dobru, vinariji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju.
III stepen

Pekar

Učenici će naučiti kako napraviti hljeb, ukusna peciva i slatke konditorske proizvode koji u potpunosti isunjavaju zdravstveno-higijenske zahtjeve. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici. Pekar se može zaposliti u pekari, pekarskoj industriji, mlinu ili pokrenuti vlastiti obrt.
III stepen

Mesar

Učenici će naučiti sve o mesu i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mesa. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi mesne industrije i privatnim mesnicama i klaonicama. Mesar se može zaposliti u mesari, mesnoj industriji ili pokrenuti vlastiti obrt.
III stepen

Prerađivač mlijeka

Učenici će naučiti sve o mlijeku i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mlijeka. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi i mljekarskoj industriji. Mljekar se može zaposliti u mljekarskoj industriji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju mlječnih prerađevina.

Historijat škole

Kada objekat postane simbol vremena i borbe onda znate da se u njemu dešavala historija, a posebno kada je ta historija sazdana životima, emocijama i radom djece i učitelja, onda je to nešto posebno. Danas djevojčice polaze u školu, taj čin je lijep i radostan, a nekada je to bio veliki revolucionarni korak u historiji naše zemlje. Priča počinje ne tako davno, ali ipak u nekom
drugom stoljeću, davne 1925. godine 20. stoljeća kada se osniva Prva ženska gimnazija. Počinje svoje postojanje i rad nespremna, ali sa velikom željom i potrebom da postoji.

Učenice koje su do tada završavale školu obično su polagale razredne ispite na kraju godine u jednoj od dvije tada postojeće muške gimnazije u početku kao privatistice a kasnije, od 2. augusta 1918. godine je dozvoljeno da se upisuju kao redovne učenice u muškim gimnazijama. S vremenom se broj učenica povećavao i stvorila se potreba da se organizuje zasebna ženska gimanzija koja sa radom počinje 1925. godine. Prijemni su polagale iz srpskog jezika i matematike, od prvog dana se vršila selekcija ko je spreman pohađati školu, a one djevojčice koje nisu položile prijemni imale su drugu šansu slijedeće godine kada se pripreme za novi nivo obrazovanja.

(više…)

Školska biblioteka

Školska biblioteka je dobro opremljena. Članstvo u biblioteci je besplatno za sve naše učenike i uposlenike.
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada, prof.

Radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i petak : od 09 do 14 sati, utorak i četvrtak: od 14 do 19 sati.
Nekoliko pravila (za podsjećanje) koja vrijede u biblioteci:
* zbog izbjegavanja gužve, u biblioteku ulaze po dva posjetioca (člana)
* posuđenu knjigu (knjige) treba na vrijeme vratiti, jer je i drugima potrebna
* knjigu (knjige) treba čuvati od oštećenja: po knjigama se ne smije šarati, podvlačiti tekst, trgati listove…
* učinjena šteta se mora nadoknaditi