Banner Shadow

Smjerovi

Vijeće roditelja

Kontakt

Školska biblioteka

Školska biblioteka je dobro opremljena. Članstvo u biblioteci je besplatno za sve naše učenike i uposlenike.
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada, prof.

Radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i petak : od 09 do 14 sati, utorak i četvrtak: od 14 do 19 sati.
Nekoliko pravila (za podsjećanje) koja vrijede u biblioteci:
* zbog izbjegavanja gužve, u biblioteku ulaze po dva posjetioca (člana)
* posuđenu knjigu (knjige) treba na vrijeme vratiti, jer je i drugima potrebna
* knjigu (knjige) treba čuvati od oštećenja: po knjigama se ne smije šarati, podvlačiti tekst, trgati listove…
* učinjena šteta se mora nadoknaditi

Historijat škole

Kada objekat postane simbol vremena i borbe onda znate da se u njemu dešavala historija, a posebno kada je ta historija sazdana životima, emocijama i radom djece i učitelja, onda je to nešto posebno. Danas djevojčice polaze u školu, taj čin je lijep i radostan, a nekada je to bio veliki revolucionarni korak u historiji naše zemlje. Priča počinje ne tako davno, ali ipak u nekom
drugom stoljeću, davne 1925. godine 20. stoljeća kada se osniva Prva ženska gimnazija. Počinje svoje postojanje i rad nespremna, ali sa velikom željom i potrebom da postoji.

Učenice koje su do tada završavale školu obično su polagale razredne ispite na kraju godine u jednoj od dvije tada postojeće muške gimnazije u početku kao privatistice a kasnije, od 2. augusta 1918. godine je dozvoljeno da se upisuju kao redovne učenice u muškim gimnazijama. S vremenom se broj učenica povećavao i stvorila se potreba da se organizuje zasebna ženska gimanzija koja sa radom počinje 1925. godine. Prijemni su polagale iz srpskog jezika i matematike, od prvog dana se vršila selekcija ko je spreman pohađati školu, a one djevojčice koje nisu položile prijemni imale su drugu šansu slijedeće godine kada se pripreme za novi nivo obrazovanja.

(more…)