Obavještenje za učenike

Spisak maturanata kojima se odobrava polaganje maturskog ispita u avgustovskom roku šk. 202/2021. godine: Mature.avgust 20.21 Spisak učenika koji se upućuju na polaganje popravnog ispita i raspored polaganja popravnih ispita: Popravni ispiti 20.21

IntervetWB projekat

Školu su 23. juna posjetile Lucilla Morelli project manager Uniser, Italija. Uniser je agencija za mobilnost i organizaciju studentskih i učeničkih praksi širom EU. Prezentirala IntervetWB projekat koji u fokusu ima internacionalizaciju VET škola u državama Zapadnog Balkana i poboljšanje Više o temi