-ISPRAVKA- RASPOREDA PODJELE DIPLOMA ZA TEHNIČARE U JUNSKOM ROKU ŠK.  2017./2018. GODINE PODJELA DIPLOMA TEHNIČARI:  21.06.2018. god. /četvrtak/ u 09:00 h

RASPORED PODJELE DIPLOMA I SVJEDOČANSTAVA  U JUNSKOM ROKU ŠK.  2017./2018. GODINE PODJELA DIPLOMA TEHNIČARI 25.06. 2018.g/ponedjeljak/ u 1000 sati   PODJELA DIPLOMA ZANATI 29.06.2018.g./petak/ U 1000 sati   PODJELA SVJEDOČANSTAVA ZA  PRVE RAZREDE, DRUGE RAZREDE  I  TREĆI 1,2,3,4,5 RAZRED 02.07.2018.G./PONEDJELJAK/ Više o temi