Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo

Plan nabavki (PDF):

Plan nabavkiNapomena
Plan nabavni roba, usluga i radova za 2020. godinuKlikom na tekst otvarate dokument
Plan nabavni roba, usluga i radova za 2021. godinuKlikom na tekst otvarate dokument
Plan nabavni roba, usluga i radova za 2022. godinuKlikom na tekst otvarate dokument
Privremeni Plan nabavni roba, usluga i radova za period: 1.1.2023. – 31.3.2023. godinuKlikom na tekst otvarate dokument
Plan nabavni roba, usluga i radova za 2023. godinuKlikom na tekst otvarate dokument
Odluka – Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 22-23 (Graqđevinski materijal)Klikom na tekst otvarate dokument
Odluka – Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 22-23 (Čišćenje dimnog kanala i dimnjaka)Klikom na tekst otvarate dokument
Odluka – Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 22-23 (Usluge oglašavanja)Klikom na tekst otvarate dokument
Odluka – Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 22-23 (Usluge oglašavanja)Klikom na tekst otvarate dokument
Plan nabavni roba, usluga i radova za 2024. godinuKlikom na tekst otvarate dokument

Zahtjevi/odluke 2023/24:

Nove objave:

Stare objave: