Svaki oblik nasilja nad učenicima možete prijaviti anonimno na e-mail: prijavi.online@mspvps.edu.ba

Zaprimljene prijave bit će dostupne isključivo stručnoj službi škole (pedagog, psiholog).