Učenici će naučiti o anatomiji i fiziologiji domaćih životinja te uzgoju i ishrani preživara i nepreživara. Savladat će korištenje poljoprivredne mehanizacije i proizvodnju hrane za domaće životinje. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru i  privatnim farmama. Farmer se može zaposliti na farmama domaćih životinja i ergelama za uzgoj konja ili pokrenuti vlastiti biznis.