U skladu s važećim propisima organizacionu strukturu škole čine:

Organ rukovođenja – direktorica škole: mr. Velagić Seada

Organ upravljanja – Školski odbor
– (predsjednik)
– predstavnik Grada
– predstavnik uposlenih
– predstavnik roditelja

Članovi stručnog kolegija
Džananović Sabina – pomoćnica direktora
Hamamdžić Meriha – pedagog
Krupalija Senada – psiholog
Šečić Aida – sekretar
Rabihić Asmira – samostalni referent za plan i analizu
Maslo Fatima – ekonom
Čengić Namik – administrativni radnik
Mujčinović Mirsada, prof. – bibliotekar