Tehničari nutricionisti su osobe educirane o načelima zdrave prehrane, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje. Nakon završetka četverogodišnjeg školovanja učenici polažu završni ispit. Zvanje Tehničar nutricionist je završno zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na srodnim fakultetima.