Online upis 2023-2024

Online upis 2023-2024

Smjerovi u našoj školi: Fitofarmaceut agrotehničar: U toku četvorogodišnjeg obrazovanja učenici će izučavati ukupno 124 modula u okviru 13 predmeta općeobrazovne nastave, 11 predmeta stručno- teoretske nastave, kao i kroz časove praktične nastave. Nakon položenog maturskog ispita učenik stiče diplomu Fitofarmaceut agrotehničar. Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima  i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu. Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) ,  i animalnoj proizvodnji. Veterinarski tehničar: Poslove veterinarske djelatnosti obavljaju veterinarski kadrovi visokoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Srednjoškolski nivo obrazovanja stječe se na osnovu nastavnih planova i programa, koji daju osnovna znanja i vještine za poslove veterinarskog tehničara. Veterinarski tehničar samostalno obavlja poslove tehničke prirode kao što su: dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, kontrola higijene, hranjenja, napajanja životnija, pomaganje kod lječenja, pomaganje kod hiruških zahvata, sterilizaciju instrumenata i druge poslove prema nalogu doktora veterinarske...
Read More
Posjeta UNSI

Posjeta UNSI

Učenici naše školei sa smjera Nutricionist tehničar su  nakon završetka školske godine  prisustvovali radionici na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu UNSA posvećenoj temama prehrambenih navika i ishrane učenika u školama koju je održala studentica završne godine studijskog programa Nutricionisma na PPF UNSA, Dženeta Fazlić. Tokom radionice, učenici su imali priliku da nauče o važnosti pravilne ishrane, kako sastaviti uravnotežen obrok, i kako prehrambene navike utječu na zdravlje i sposobnost učenja.  ...
Read More
ČESTITKA POVODOM KURBAN BAJRAMA

ČESTITKA POVODOM KURBAN BAJRAMA

Našim učenicima, njihovim roditeljima, uposlenicima škole i poslovnim partnerima, koji slave Kurban-bajram, želimo da bajramske dane dočekaju u miru, zdravlju i sveopštem raspoloženju. Radost ovog praznika podijelite sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun! ...
Read More