Donacija

Donacija

Svijet ostaje na mladima, a naš cilj je osposobiti ih za život za tržište rada i omogućiti im sticanje znanja koje će biti zasnovano na iskustvenom učenju. Zato naši učenici posebno vole nastavu koja se realizira u hemijskoj laboratoriji gdje imaju mogućnost da spoje teoriju i praksu. Podršku našoj školi i ovom vidu učenja pružila je firma ECP d.o.o koja je našoj školi donirala vrijedne hemikalije, pribor i posuđe. Ovim putem želimo da im se iskreno zahvalimo u ime učenika i nastavnika kojima će ova donacija biti od velikog značaja za realizaciju nastave. Nadamo se da ćemo imati priliku njihove predstavnike da ugostimo u našoj školi i pokažemo im da je sve što je došlo u donaciji dobro iskorišteno. ...
Read More
Održan drugi humanitarni bazar za pomoć narodu Palestine

Održan drugi humanitarni bazar za pomoć narodu Palestine

Nakon uspješno realiziranog humanitarnog bazara u novembru ispred Careve džamije za pomoć narodu Palestine, naši vrijedni učenici su nastavili sa humanim radom u želji da pomognu onima kojima je naša pomoć potrebna. 7.12.2023.god. na trgu ispred Arie malla održan je drugi humanitarni bazar prodajom kolača u cilju pomoći narodu Palestine. Vrijedni učenici naše škole su sa profesoricom Nevzetom Jesenković i nastavnicom Eldinom Bakal, te u kućnoj radinosti napravili raznovrsne kolače koje su posebno aranžirali i pripremili za ovaj humanitarni bazar. Veliki broj učenika sa različitih smjerova su dali svoj doprinos u realizaciji ovih humanitarnih aktivnosti. Nekoliko profesora, uposlenika naše škole je finansiralo potrebne sirovine za izradu kolača i dali doprinos za ovu akciju. Za dekoraciju štanda i stolova na bazarima, zaslužne su učenice smjera cvjećar-vrtlar. Učenice Vanesa Sejdić i Iman Hanady Sejdić pod mentorstvom profesorice Arnele Holjan su aranžirale zastavu Plestine, a učenica Šejla Klapuh je likovnim, kreativnim i vrijednim radom i ovaj put se posebno istakla. Pored ova dva uspješno realizirana bazara...
Read More
Kada prirodi pristupiš sa pažnjom, ljubavlju i srcem, priroda ti srcem uzvrati

Kada prirodi pristupiš sa pažnjom, ljubavlju i srcem, priroda ti srcem uzvrati

U našoj školi učenici poljoprivredne struke učestvuju u proizvodnji šampinjona u školskoj prostoriji namjenjenoj za uzgoj. Gljive su vrlo osjetljivi organizmi. To znači da im se mora pristupiti sa velikom pažnjom i znanjem. Naši učenici učestvuju u održavanju uslova za proizvodnju u procesu inkubacije, pokrivanju komposta, rahljenju pokrivke, regulisanju uslova u generativnoj fazi uzgoja šampinjona, berbi, prodaji. Kažu da slika govori hiljadu riječi, pa tako su, naša slika i ovaj prirodni fenomen, na najbolji način preslikali učenički rad i trud. ...
Read More
J   A   V   N   I      K  O  N  K  U  R  S

J   A   V   N   I      K  O  N  K  U  R  S

Broj: 02-13-1300/23 Sarajevo, 01.12.2023.godine Na osnovu člana 143. Stav (4) tačka g) a u vezi sa članom 123. Stav (2) i (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:23/17,  30/19 i 33/21), člana 4. i 5. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:12/22, 22/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dj.broj:11-11-30-10216-21/23 od  20.11. 2023. godine,  zaprimljene na protokolu škole djelovodni broj 02-13-1228/23 od 23.11.2023. godine,te odluke Školskog odbora broj: 01-01-1290/23 od 29.11.2023. godine, JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo raspisuje : J   A   V   N   I      K  O  N  K  U  R  S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti SarajevoUl. Hamdije Kreševljakovića br. 55. 71000 Sarajevo, www.mspvps.edu.ba NAZIV RADNIH MJESTA nastavnik/ca praktične nastave za pekare ...1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  okončanja...
Read More
Stipendije za učenike deficitarnih zanimanja u Kantonu Sarajevo

Stipendije za učenike deficitarnih zanimanja u Kantonu Sarajevo

https://youtu.be/Y1IvBFTPgmg Po 1.300 KM je danas dobilo 335 učenika koji se obrazuju za neka od deficitarnih zanimanja u Kantonu Sarajevo. Zanati elektro-struke, operatora CNC mašina, keramičara, kuhara - našli su se na listi deficitarnih zanimanja, samim tim i na listama za stipendiranje učenika, ali i potencijalno osiguranje zaposlenja po završetku školovanja ovih mladih ljudi. Tekst i video preuzeti: Facebook NOVA BH ...
Read More