Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Irfan Čengić, danas je ugostio sve direktore i direktorice osnovnih i srednjih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo. Susret je upriličen povodom početka drugog polugodišta školske 2023/2024. godine i kako bi se razgovaralo o trenutnom stanju u školama, izazovima s kojima se suočavaju, te mogućnostima pomoći koje Općina može pružiti.

Općina Stari Grad zajedno sa Vladom KS i Gradom Sarajevo trenutno realizuje projekte za unapređenje školskih objekata, s ukupnim ulaganjem preko 3 miliona KM, predviđenim u toku 2024. godine za rekonstrukciju, sanaciju i opremanje. Ovo ulaganje ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za učenje i rad u starogradskim školama. Investicije se realiziraju i sa drugim nivoima vlasti.

Jedan od projekata koji je započet je projekat toplinske izolacije vanjske fasade OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” i izmjenu svih otvora na objektu. Ovaj projekt realizuje se u sklopu Akcionog plana EBRD-a pod nazivom “Zeleni gradovi” za Sarajevo, čija se realizacija već odvija od 2022. godine.

Ranije je potpisan i Sporazum o saradnji između Grada i Općine za projekat zamjene vanjske stolarije i obnove fasade objekta JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, kao i izgradnje igrališta u JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu. Također, implementira se projekat energetske efikasnosti škole Edhem Mulabdić.

“Nastojimo osigurati da naši učenici imaju pristup najboljim mogućim obrazovnim resursima, jer je obrazovanje temelj svakog društva”, istakao je načelnik Čengić.

Među realizovanim projektima, ističe se i podrška inovacijama i modernizaciji, što uključuje nabavku pametnih tabli za OŠ “Saburina” i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”. Ova inicijativa ima za svrhu olakšati pristup znanju i potaknuti interaktivnost u učionicama kroz korištenje naprednih tehnoloških alata.

Na sastanku su direktori škola predstavili projekte koji se trebaju i mogu realizovati u budućnosti.

– Tekst preuzet sa web stranice www.starigrad.ba.