Učenici naše školei sa smjera Nutricionist tehničar su  nakon završetka školske godine  prisustvovali radionici na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu UNSA posvećenoj temama prehrambenih navika i ishrane učenika u školama koju je održala studentica završne godine studijskog programa Nutricionisma na PPF UNSA, Dženeta Fazlić. Tokom radionice, učenici su imali priliku da nauče o važnosti pravilne ishrane, kako sastaviti uravnotežen obrok, i kako prehrambene navike utječu na zdravlje i sposobnost učenja.