25. maja 2024. godine, u prostorijama naše škole, održano je predavanje za učenike završnih razreda na temu trgovine ljudima. Ovaj oblik kršenja ljudskih prava predstavlja ozbiljan problem i široko je rasprostranjen. U saradnji sa policijom, želimo da preduzmemo preventivne korake kako bismo smanjili ovu pojavu.