U našoj školi, pored redovne nastave, realiziraju se vannastavne aktivnosti.

Vannastavne aktivnosti su poseban vid nastavnog procesa, veoma bitan za učenike. Putem njih učenici tragaju za novim načinom samopoštovanja i prikazivanja svojih stvaralačkih potencijala. Putem vannastavnih aktivnosti učenici ispunjavaju svoje vrijeme kreativno i konstruktivno, naročito ako imaju svoje afinitete i potencijale koje mogu iskazati na drugačiji način.

Sekcija Mladi sociolozi / Klub demokrata, pored drugih, egzistira u školi dugi niz godina i njen rad se organizira na početku svake školske godine. Djeluje po Planu rada koji definiše niz pojmova koji promovišu ZNANJE, VJEŠTINE i STAVOVE kod učenika. Učenici nadopunjuju svoje znanje pojmovima kao što su Sociološko istraživanje – metode i instrmenti sociološkog istraživanja i svi oni pojmovi čijim savladavanjem će učenici imati korist u svom daljem obrazovnom i istraživačkom procesu.

Ključna aktivnost sekcije jeste realizacija projekta Građanin. Projekat podrazumjeva da učenici, na osnovu uočavanja i posmatranja definišu društvenu pojavu koja svojim djelovanjem ostavlja trag na živote svih građana, posebno njih samih. Predloži se nekoliko tema i odabire se jedna koja će se istaživati i ponuditi rješenje za nju. Ove godine učenici su odabrali temu Saobračajna (ne)sigurnost učenika oko škole. Temu su odobrali sa aspekta sve učestalije pojave u ponašanju učenika škole da provode sve više vremena van školskog dvorišta, ugrožavajući sigurnost svog života i života drugih ljudi, prolaznika. Tema se istražila teoretski i praktično. Obavljeni su razgovori/intervjui sa svim akterima koji su doprinijeli da postoji problem, ali i mogu doprinijeti u rješavanju istog. Urađena su istraživanja, posmatranja, ankete koje su dovele do niza zaključaka. Ključni je da naše društvo u velikoj mjeri doprinosi nesigurnoj situaciji, nepridržavajući se kljičnih životnih i drugih normi u ponašanju. Da se uglavnom obraća pažnja i djeluje kada se desi nezgoda sa neželjenim posljedicam i da se to mora promjeniti.

U prilogu nekoliko slika radne atmosfere u radu članova sekcije.

Voditelj sekcije mr Suad Alić