Dana 30.03.2024. godine voditelj sekcije „Zeleno preduzetništvo“, Magistar menadžmenta  Hodžić Aida i učenici posjetili su kompaniju “ Aida Commerce d.o.o“. Aida Commerce d.o.o. smještena je u Sarajevu i njeno poslovanje datira još od davne 1988. godine. Od svog osnivanja bavi se otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora i slično. Od 2013. godine svoju uslugu proširujemo na oblast recikliranja pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda.

2015. godine počeli smo sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada kao i medicinskog otpada. Našu ponudu smo još obogatili sa odjelima za pružanje usluga profesionalnog snimanja i sanaciju kanalnih cijevi (vodovod, kanalizacija i sl.) kao i odjelom za pružanje usluga skidanja i čišćenja grafita, čišćenja korita, ulica i fontana.

Pored navedenih poslovnih aktivnosti rukovodstvo Aida Commerce d.o.o. proširuje svoje poslovanje, te je u skladu sa tim ciljem investirano u izgradnju modernog reciklažnog dvorišta “Eco World” – “Eko Svijet”, u okviru kojeg će se vršiti reciklaža električnih i elektronskih otpada (e-otpad), a sve u cilju povećanja ukupne ekološke svijesti, kako građana grada Sarajeva tako i našeg društva u cjelini.