Broj:01-3-4002/23

Dana,30.08.2023.godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u           srednjim  školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:12/22) i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-3990/23 od 29.08.2023. godine, Javna ustanovaSrednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevoobjavljuje:

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG KONKURSA

koji je na osnovu saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljen dana 03.06.2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“,  kao i na  internet stranici škole, internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje i „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Poništenje se odnosi za pozicije pod rednim brojevima:  

  1. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti….1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.09. 2023. godine  do 31. 08. 2024. godine;
  2. nastavnik/ca biologije….1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2023.godine do 31.08.2024.
  3. nastavnik/ca informatike….1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.09. 2023. godine do 31.08. 2024. godine
  4. nastavnik/ca stručnih predmeta  i praktične nastave za prehranu…. 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2023. godine do povratka radnika sa poslova voditelja dijela nastavnog procesa, a najkasnije do 31.08.2024. godine

Navedene pozicije se poništavaju zbog nedovoljnog broja upisanih učenika.

U ostalom dijelu Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini, ostaje neizmjenjen.

Direktorica Škole

Mr. Velagić Seada