Obavještavamo sve zainteresirane učenike da su u našoj školi za drugi upisni rok ostala slobodna (nepopunjena) sljedeća zanimanja:

Prerađivač mlijeka:

Učenici će naučiti sve o mlijeku i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mlijeka. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi  i mljekarskoj industriji. Mljekar se može zaposliti u mljekarskoj industriji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju mlječnih prerađevina.

Mesar:

Učenici će naučiti sve o mesu i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mesa. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi mesne industrije i privatnim mesnicama i klaonicama. Mesar se može zaposliti u mesari, mesnoj industriji ili pokrenuti vlastiti obrt.

Voćar – vinogradar – vinar:

Učenici će naučiti sve o uzgoju voća i vinove loze također i o procesu proizvodnje vina. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon obrazovanja može se zaposliti na poljoprivrednom dobru, vinariji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju.

Farmer:

Učenici će naučiti o anatomiji i fiziologiji domaćih životinja te uzgoju i ishrani preživara i nepreživara. Savladat će korištenje poljoprivredne mehanizacije i proizvodnju hrane za domaće životinje. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru i  privatnim farmama. Farmer se može zaposliti na farmama domaćih životinja i ergelama za uzgoj konja ili pokrenuti vlastiti biznis.

Poljoprivredni tehničar:

Učenici će naučiti sve o proizvodnji hrane biljnog i animalnog porijekla.
Praktičan dio nastave učenici obavljaju na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon završetka školovanja, poljoprivredni tehničar se može zaposliti na poljoprivrednom dobru, farmi, pokrenuti vlastitu proizvodnju hrane ili nastaviti školovanje na fakultetu.

Fitofarmaceut agrotehničar:

U toku četvorogodišnjeg obrazovanja učenici će izučavati ukupno 124 modula u okviru 13 predmeta općeobrazovne nastave, 11 predmeta stručno- teoretske nastave, kao i kroz časove praktične nastave. Nakon položenog maturskog ispita učenik stiče diplomu Fitofarmaceut agrotehničar.

Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima  i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu.

Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) ,  i animalnoj proizvodnji.