Predaja dokumenata za upis u prvi razred:

Poštovani roditelji budućih učenika JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužmih djelatnosti,

Čestitamo na postignutim rezultatima vaše djece koji su im obezbijedili mjesto u generaciji 2023.-2024. Zahvaljujemo za povjerenje koje ste nam ukazali.

Dokumente može predati isključivo roditelj/staratelj ili osoba opunomoćena od strane roditelja/staratelja radnim danima (27.06.2023 do 30.06.2023) od 09:00 do 14:00 sati.

Molimo da se pridržavate navedenih uputa.

Napominjemo da se upis vrši predajom obavezne dokumentacije i to:

1. Prijava za upis (printana iz EMIS sistema);

2. Izvod iz matične knjige rođenih-ovjerena kopija ili original;

3. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original;

4. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originali;

5. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original;

6. Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova osvojenih na takmičenjima;

Molimo prije dolaska provjerite da li ste ponijeli sva obavezna dokumenta, kako bi se proces upisa odvijao bez dužih zadržavanja.

Radujemo se novoj generaciji učenika.