RASPORED POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNIH ISPITA SA ISPITNIM KOMISIJAMA U

ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

I-1 prehrambeni tehničar – Kamberović Adna

Komisija:

Bečić Rusmir – predsjednik

Enisa Muharemović – stalni član

Voloder Mustafa – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00InformatikaKotrošan Gordana
  11:00Prehrambena tehnologijaHuseinbegović Sabina
  13:00Latinski jezikHadžić Adnana
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaBašić Gjulera
 30. 06. 2023.9:00Engleski jezikMuharemović Enisa
  11:00MatematikaBaždar Tarahija Meliha
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00Bosanski jezik i književnostSoftić-Musić Amra
  11:00HistorijaMuminović-Karić Elvira
  13:00HemijaŠabeta Alma
 23. 08. 2023.9:00FizikaElezović Minela
  11:00Higijena i kontrola kvalitetaBečić Rusmir
  13:00Prehrambena mikrobiologijaBalić Emina
 24. 08. 2023.9:00Mašine i uređajiDestanović Sanja
  11:00VjeronaukaBegović Lejla


I-4 kozmetički tehničar – Turčilo Ema

Komisija:

Kadić Mevlada – predsjednik

Lejla Hašimbegović – stalni član

Bačinović – Durić Vildana – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00EstetikaJosip Kovačević
  11:00Tehnologija materijalaKadić Mevlada
  13:00KozmetologijaBačinović-Durić Vildana
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaAlić Meliha
 30. 06. 2023.9:00Latinski jezikHadžić Adnana
  11:00Higijena i prva pomoćJeleč-Imamović Razija


I-5 pekar – Sulejmanović Aldijana

Komisija:

Destanović Sanja – predsjednik

Samir Vilić – stalni član

Voloder Mustafa – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00HistorijaMuminović-Karić Elvira
  11:00InformatikaJupić Vedad
  13:00MatematikaJupić Vedad
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaBakal Eldina
 30. 06. 2023.9:00Higijena i kontrola kvalitetaAlađuz Merhanisa
  11:00Bosanski jezik i književnostSoftić-Musić Amra
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00Njemački jezikBašić Sabina
  11:00HemijaDelibašić Elma
  13:00Vjeronauka/kultura religijaBegović Lejla/Trepalovac Ismeta
 23. 08. 2023.9:00Mašine i uređajiBečić Rusmir
  11:00Prehrambena mikrobiologijaJeleč-Imamović Razija
  13:00Prehrambena tehnologijaBašić Gjulera


I-6 cvjećar– Lojo Almedina

Komisija:

Kurtović Sadeta – predsjednik

Holjan Arnela – stalni član

Čengić Adnana – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00InformatikaKotrošan Gordana
  11:00Engleski jezikKalić Ahmedin
 27. 06. 2023.9:00Matematika – II modulBegić Zulka

I-7 frizer– Džino Ema

Komisija:

Begović Lejla – predsjednik

Jeleč-Imamović Razija – stalni član

Hodžić Ibro – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00InformatikaKotrošan Gordana
  11:00BiologijaŠehović Almira
  13:00Engleski jezikKalić Ahmedin
 27. 06. 2023.9:00Tehnologija materijalaBačinović Durić Vildana
  11:00MatematikaBaždar-Tarahija Meliha
  13:00Higijena i prva pomoćRazija Jeleč-Imamović
 30. 06. 2023.9:00HemijaŠabeta Alma
  11:00Bosanski jezik i književnostHodžić Ibro
  13:00Tjelesni i zravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00Praktična nastavaPašalić Ada
 23. 08. 2023.9:00EstetikaKovačević Josip
  11:00Kultura religijaTrepalovac Ismeta
  13:00Tehnologija zanimanjaBačinović Durić Vildana

I-8 frizer– Korjenić Vildan

Komisija:

Hodžić Ibro – predsjednik

Krupalija Senada – stalni član

Šehović Almira – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 21. 06. 2023.12:00Praktična nastavaPašalić Ada
 26. 06. 2023.9:00Tehnologija zanimanjaBačinović Durić-Vildana
  11:00EstetikaJosip Kovačević
 27. 06. 2023.9:00Tehnologija materijalaBačinović Durić Vildana
  11:00BiologijaRazija Jeleč-Imamović
  13:00Higijena i prva pomoćRazija Jeleč-Imamović

II-2 prehrambeni tehničar – Arnautović Adna

Komisija:

Jasna Arnautović – predsjednik

Elezović Minela – stalni član

Backović Humica – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00Higijena i kontrola kvalitetaBašić Gjulera
  11:00Prehrambena mikrobiologijaBalić Emina
  13:00MatematikaBegić Zulka
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaMorić Sabina
 30. 06. 2023.9:00Tehnološke operacijeMorić Sabina


II-4 veterinarski tehničar – Delić Sara

Komisija:

Balić Emina – predsjednik

Šehović Almira – stalni član

Hodžić Ibro – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00Fiziologija domaćih životinjaBošnjak Ranka
  11:00Stočarstvo s ishranomJašarević Alma
  13:00Zarazne bolestiSmajić Lerina
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaBošnjak Ranka
 30. 06. 2023.9:00PatologijaBošnjak Ranka
  11:00BiologijaŠehović Almira
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojKos Boris
 22. 08. 2023.9:00HemijaKadić Mevlada
  11:00VjeronaukaMulić Elbasa
  13:00Engleski jezikKalić Ahmedin
 23. 08. 2023.9:00FizikaElezović Minela
  11:00MatematikaBaždar Tarahija Meliha
 24.08. 2023.9:00Bosanski jezik i književnostHodžić Ibro
 24.08. 2023.11:00FarmakologijaĆerimagić Amira


II-5 kozmetički tehničar –  Čavrk Almedina i Gavrilović Sara

Komisija:

Hamamdžić Meriha – predsjednik

Bašić Sabina – stalni član

Begović Lejla – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00InformatikaKotrošan Gordana
  11:00Tehnologija materijalaKadić Mevlada
  13:00MatematikaBegić Zulka
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaPopović Maja
 30. 06. 2023.9:00Engleski jezikMuharemović Enisa
  11:00Bosanski jezik i književnostHodžić Ibro
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00HemijaKadić Mevlada
  11:00DermatologijaGrebović Nerma
 23. 08. 2023.9:00FizikaElezović Minela
  11:00Kultura religijaTrepalovac Ismeta
  13:00Anatomija i fiziologija čovjekaRazija Jeleč-Imamović
 24. 08. 2023.9:00KozmetologijaBačinović-Durić Vildana
  11:00EstetikaKovačević Josip


II-6 prerađivač mlijeka –  Kamberović Alena i  Kamberović Amel

Komisija:

Backović Humica – predsjednik

Begić Zulka – stalni član

Mujanović Ajdin– zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00Prehrambena tehnologijaBacković Humica
  11:00Engleski jezikHašimbegović Lejla
  13:00MatematikaBegić Zulka
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaBalić Emina
 30. 06. 2023.9:00Ekonomika i menadžmentBacković Humica
  11:00EkologijaJeleč-Imamović Razija
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00Bosanski jezik i književnostSoftić-Musić Amra
  11:00Higijena i kontrola kvalitetaMorić Sabina
  13:00VjeronaukaBegović Lejla


II-6 pekar –  Galić Mak

Komisija:

Backović Humica – predsjednik

Begić Zulka – stalni član

Kalić Ahmedin – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00Engleski jezikHašimbegović Lejla
  11:00Prehrambena tehnologijaHuseinbegović Sabina
  13:00MatematikaBegić Zulka
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaBakal Eldina/Idrizović Muhidin
 30. 06. 2023.9:00EkonomikaAlađuz Merhanisa
  11:00Higijena i kontrola kvalitetaAlađuz Merhanisa
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojVilić Samir
 22. 08. 2023.9:00Bosanski jezik i književnostSoftić-Musić Amra
  11:00VjeronaukaBegović Lejla
  13:00EkologijaJeleč-Imamović Razija


III-1 prehrambeni tehničar – Babajić Hena

Komisija:

Kurtović Sadeta – predsjednik

Mujanović Ajdin – stalni član

Morić Sabina – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00VjeronaukaBegović Lejla
  11:00Prehrambena tehnologijaHuseinbegović Sabina
  13:00MatematikaBegić Zulka
 27. 06. 2023.9:00Praktična nastavaDestanović Sanja
 30. 06. 2023.9:00Bosanski jezik i književnostArnautović Jasna
  11:00Engleski jezikKalić Ahmedin
  13:00Tjelesni i zdravstveni odgojMujanović Ajdin
 22. 08. 2023.9:00Ekonomika i menadžmentDestanović Sanja
  11:00HemijaDelibašić Elma
  13:00Tehnološke operacijeMorić Sabina
 23. 08. 2023.9:00Demokratija i ljudska pravaAlić Suad
  11:00Higijena i kontrola kvalitetaBečić Rusmir

III-2 nutricionist tehničar – Šehović Ilma

Komisija:

Jesenković Nevzeta – predsjednik

Bašić Gjulera – stalni član

Kalić Ahmedin – zamjenski član

r.br.DatumSatPredmetIspitivač/predmetni nastavnik
 26. 06. 2023.9:00HemijaDelibašić Elma
  11:00Pravilna ishranaKarić Suada