Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić je na poziv učenika trećeg razreda Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu prisustvovao času predmeta „Demokratija“. Na inicijativu učenika trećeg razreda ove Srednje škole, a koji žive u Starom Gradu, upućen je poziv načelniku Hadžibajriću, koji se rado odazvao i sat vremena odgovarao na pitanja mladih ljudi koji će od sljedeće godine biti u prilici da direktno utiču na procese u našoj zemlji i ostavre svoje glasačko pravo.

U otvorenom razgovoru sa općinskim načelnikom učenici su iskazali svoje zadovoljstvo brojnim realizovanim projektima u Starom Gradu, posebno o obnovama i ulaganju u osnovne i srednje škole, iako su svjesni da ta oblast nije u direktnoj nadležnosti lokalne samouprave.

Načelnik Hadžibajrić strpljivo je odgovorio na svako pitanje učenika, a najviše ih je interesovalo rješavanje problema parkiranja vozila, gužve u saobraćaju i javnom prevozu i drugo.

Adna Bašalić i Džan Šljivo pitali su na koji način Općina podržava mlade, da li općina stipendira učenike, kako mogu aplicirati, koji su kriteriji i slično.

“Da bi pomogli vama i roditeljima, posebno imajući u vidu porast životnih troškova u budžetu Općine za 2023. godinu planirali smo znatno viša sredstva za sve tri vrste stipendija na koje možete aplicirati. Za studente iz Starog Grada će u školskoj 2022/23. godini mjesečna stipendija iznositi 200 KM, a za učenike srednjih škola 150 KM. Imajući u vidu sve manji broj učenika starih zanata, ali i deficitarnih zanimanja za koje postoji sve veća potražnja, odlučili smo da i ove stipendije za učenike povećamo na iznos od 200 KM u nadi da će se učenici dodatno stimulisati za ove vrste poslova“, izjavio je načelnik Hadžibajrić, te pojasnio da Općina svake godine raspisuje javne konkurse za stipendiranje i da se trebaju prijaviti svi koji ispunjavaju uslove.

Između ostalog, govorilo se i o potrebi aktivnijeg uključivanja mladih u društveni i politički život zajednice, posebno lokalne zajednice, te o brojnim drugim temama.

Profesor demokratije Suad Alić ocijenio je susret načelnika sa učenicima izuzetno korisnim, te se zahvalio načelniku Hadžibajriću koji je izdvojio vrijeme da razgovara sa učenicima i odgovori im na pitanja.

Času iz predmeta „Demokratija“ prisustvovala je i direktorica Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu, Seada Velagić koja se također zahvalila načelniku na posjeti i podršci koju Općina godinama pruža njihovoj ustanovi.


Tekst prenosimo u cijelosti: Općina Stari Grad – Sarajevo