15.11.2022. godine na času odjeljenske zajednice IV-1 razreda prisustvovao Fahrudin Halilović, službenik MUP-a Stari grad. Obrađena tema “Oružje ne štiti, oružje ubija” omogućila da se diskutuje o nasilju, primjeni vatrenog oružja, kao i posljedicama. Najpozitivniji primjeri diskusije su se mogli čuti na času, a najaktivniji učenici su nagrađeni poklonima MUP-a.