Sedmu godinu zaredom, odlukom općinskog načelnika mr. Ibrahima Hadžibajrića, u budžetu Općine Stari Grad Sarajevo planiraju se sredstva kojim se stipendiraju učenici koji su odlučili izučavati stare tradicionalne ili deficitarne zanate.

S obzirom na sve manji broj učenika starih zanata, ali i deficitarnih zanimanja za koje postoji sve veća potražnja, načelnik Hadžibajrić odlučio je da se od ove školske godine stipendije za učenike tradicionalnih i deficitarnih zanata povećaju na iznos od 200 KM u nadi da će se učenici dodatno stimulisati za ove vrste poslova. Ranijih godina stipendije za učenike iznosile su 80 KM. Na ovaj način nastoji se očuvati tradicionalno zanatstvo karakteristično upravo za našu općinu, ali i podstaći mladi ljudi da što više izučavaju deficitarne zanate.

Danas je raspisan Javni poziv za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata-obrta/zanimanja u školskoj 2022/2023. godini, a pravo učešća imaju učenici I, II i III razreda srednjih strukovnih škola, koji pohađaju obrazovanje koje traje 3 godine (deficitarni zanati), koji nisu obnavljali godinu i učenici starih tradicionalnih zanata-obrta/zanimanja (šegrti koji zvanje stiču kod majstora starih zanata) uz ispunjavanje sljedećih uslova: da su državljani BiH, da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo u neprekidnom trajanju od pet godina do dana podnošenja prijave za dodjelu stipendije, da nisu stariji od 20 godina, da su u prethodnoj školskoj godini postigli uspjeh u školi i to:

učenici srednjih strukovnih škola, koji pohađaju obrazovanje koje traje 3 godine (deficitarni zanati) sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,00 i šegrti koji zvanje stiču kod majstora starih zanata.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (07.11.2022. godine) i na web stranici Općine.

Kompletan Javni poziv za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata-obrta/zanimanja u školskoj 2022/2022. godini možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac za stipendije preuzmite ovdje.

Objavu javnog poziva u dnevnim novinama pogledajte ovdje.