J A V N I P O Z I V ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/21) i člana 5. Više o temi

Posjeta školi

02.06.2021.našu Školu su posjetili gospođa Esma Kalamujić i gospodin Ades Bučan ispred Upravnog odbora Vijeća roditelja KS, gospođa Denisa Dedić kao koordinator Vijeća roditelja Općine Stari Grad. Domaćini su bili gospođe : Sadeta Kurtović, Sibila Hasanagić kao predstavnik Vijeća roditelja Više o temi