U OKVIRU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA NAŠE ŠKOLE,  OD 21.05. – 25.05.2018.GOD., PREDVIĐENA JE REALIZACIJA  PROJEKAT SEDMICE. U OKVIRU PROJEKAT SEDMICE ,U SRIJEDU 23.05.2018. , OD 10:00 – 13:00 SATI, ODRŽAT ĆE SE MANIFESTACIJA “ DAN OTVORENIH VRATA „ OBAVJEŠTAVAMO UČENIKE Više o temi