Bajram Šerif Mubarek Olsun

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Bajrama učenicima, roditeljima, starateljima, nastavnicima i svim uposlenicima – vjernicima islamske vjeroispovijesti. Nakon mjeseca posta vjernici su osnaženi samopouzdanjem zbog odlučnosti u činjenju dobra, ali i svijesti o pomaganju svima koji su u potrebi. Neka Bajram donese obilje sreće, blagostanja, zdravlja i mira svakoj porodici i zajednici. Bajram Šerif Mubarek Oslun! ...
Read More
Rad sekcije Mladi sociolozi / Klub demokrata

Rad sekcije Mladi sociolozi / Klub demokrata

U našoj školi, pored redovne nastave, realiziraju se vannastavne aktivnosti. Vannastavne aktivnosti su poseban vid nastavnog procesa, veoma bitan za učenike. Putem njih učenici tragaju za novim načinom samopoštovanja i prikazivanja svojih stvaralačkih potencijala. Putem vannastavnih aktivnosti učenici ispunjavaju svoje vrijeme kreativno i konstruktivno, naročito ako imaju svoje afinitete i potencijale koje mogu iskazati na drugačiji način. (više…)...
Read More
Takmičenje – Prehrambeni tehničari

Takmičenje – Prehrambeni tehničari

05.04.2024. godine održano je takmičenje učenika koji se obrazuju za zanimanje Prehrambeni tehničar. Takmičenje je organizovano iz znanja stručno teorijskih predmeta i vještina laboratorijskog rada, određivanja parametara kvaliteta životnih namirnica. U takmičenju su učestvovali učenici I razreda Bublin Edna i Bukva Almina, II razreda Behulović Nejra, Čarković Medina,  Džibrić Adna, Kulović Ilma, Osmanović Jasmina, i učenici III razreda Bajrović Ilhana, Kaknjašević Ena, Karagić Faris, Papić Almina. Najbolje rezultate su pokazali: 1. mjesto Bajrović Ilhana 68 bodova 2. mjesto Karagić Faris 64,5 bodova 3. mjesto dijele Kaknjašević Ena i Papić Almina sa 62,25 bodova. Čestitke svim takmičarima na učešću, pokazanom znanju i vještinama rada u laboratoriji.  ...
Read More
Izvještaj o posjeti  kompaniji “  Aida Commerce d.o.o“

Izvještaj o posjeti  kompaniji “  Aida Commerce d.o.o“

Dana 30.03.2024. godine voditelj sekcije „Zeleno preduzetništvo“, Magistar menadžmenta  Hodžić Aida i učenici posjetili su kompaniju “ Aida Commerce d.o.o“. Aida Commerce d.o.o. smještena je u Sarajevu i njeno poslovanje datira još od davne 1988. godine. Od svog osnivanja bavi se otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora i slično. Od 2013. godine svoju uslugu proširujemo na oblast recikliranja pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda. 2015. godine počeli smo sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada kao i medicinskog otpada. Našu ponudu smo još obogatili sa odjelima za pružanje usluga profesionalnog snimanja i sanaciju kanalnih cijevi (vodovod, kanalizacija i sl.) kao i odjelom za pružanje usluga skidanja i čišćenja grafita, čišćenja korita, ulica i fontana. Pored navedenih poslovnih aktivnosti rukovodstvo Aida Commerce d.o.o. proširuje svoje poslovanje, te je u skladu sa tim ciljem investirano u izgradnju modernog reciklažnog dvorišta “Eco World” – “Eko Svijet”, u okviru kojeg će se vršiti reciklaža električnih i elektronskih otpada (e-otpad),...
Read More