SARAJEVO HOLIDAY MARKET SE VRAĆA KUĆI

SARAJEVO HOLIDAY MARKET SE VRAĆA KUĆI

U januaru 2023. godine svi učenici naše škole, koji su se prijavili na besplatne termine klizanja, iskoristili su priliku i klizali na predviđenim terminima. Naime, Općina Stari Grad Sarajevo je ove godine, na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović u ulici Ferhadija, organizovala projekat .”SARAJEVO HOLIDAY MARKET SE VRAĆA KUĆI”. Naša škola je, ovim povodom, od Općine dobila karte za besplatno klizanje učenika za sve razrede i učenike koji su bili zaniteresovani. Projekat traje od 15. 12. 2022. godine sve do 05.02. 2023. godine. Učenici su zadovoljni uslovima i terminima. ...
Read More
Predavanje – “Uticaj tehnologije proizvodnje na kvalitet tradicionalnih suhomesnatih proizvoda u BiH”

Predavanje – “Uticaj tehnologije proizvodnje na kvalitet tradicionalnih suhomesnatih proizvoda u BiH”

Dana 27.1.2023.godine , članovi Aktiva za prehranu su realizirali posjetu Poljoprivredno prehrambenom fakultetu, Sarajevo. Članovi aktiva su prisustvovali na predavanju doc. dr. Munevere Begić sa temom: “Uticaj tehnologije proizvodnje na kvalitet tradicionalnih suhomesnatih proizvoda u BiH” Pored ljubaznog prijema, nesebične podjele novih informacija u istraživanju kvaliteta suhomesnatih proizvoda upoznali smo se i sa Pravilnicima o kvalitetu  sigurnosti hrane , novim parametrima dokazivanja kvaliteta istih kao i vrstama tradicionalnih proizvoda na području BiH , uticajem pojedinih tehnoloških postupaka na kvalitet istih. Posjetom smo oživjeli početak ponovne saradnje sa našom matičnom kućom – PPF. O posjeti možete pročitati i na web stranici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta - Univerziteta u Sarajevu: EDUKATIVNA POSJETA UPOSLENICA SREDNJE ŠKOLE POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO Uticaj tehnologije proizvodnje na kvalitet tradicionalnih suhomesnatih proizvoda u BiH ...
Read More
Posjeta Cineplexx kinu

Posjeta Cineplexx kinu

Druga planirana posjeta u sklopu ovih aktivnosti bila je posjeta pozorištu. Medjutim, uslijed nedostatka karata za sve članove aktiv je planiranu posjetu realizirao posjetom kinu Cineplexx dana 26.01.2023 godine. Svi prisutni članovi uživali su u projekciji komedije pod nazivom “SHOTGUN WEDDING”. Komedija kao žanr podsjetila je članove aktiva da je smijeh –lijek. ...
Read More
POSJETE AKTIVA JEZIKA U JANUARU

POSJETE AKTIVA JEZIKA U JANUARU

U sklopu nastavnog plana i programa  za janauar Aktiva za jezike realizirane su sljedeće posjete: Muzej optičkih iliuzija. Dana 24. 01. 2023. godine članovi Aktiva za jezike su realizirali planiranu posjetu u Muzej optičkih iluzija , Sarajevo. U okviru posjete Muzeju članovi aktiva imali su priliku upoznati se sa različitim atrakcijama koje se nude u sklopu postavke Muzeja. Kroz muzej nas je proveo vodić, upoznavajući nas sa svakom od tematskih postavki. Autentične slike našeg grada i Tunel spasa su privukle posebnu pažnju našeg aktiva. POSJETE AKTIVA JEZIKA U JANUARU ...
Read More
Posjeta Aktiva veterine Zemaljskom muzeju

Posjeta Aktiva veterine Zemaljskom muzeju

Posjeta Aktiva veterine Zemaljskom muzeju u sklopu stručnog usavršavanja 27.01.2023. godine. Ova posjeta je značajna zbog obilaska različitih odjeljenja i eksponata svrstanih u različitim zbirkama s akcentom na odjeljenje prirodnih nauka. Posebno su interesantne sljedeće cjeline: Svijet vodenih i močvarnih staništa Sisari Ptice BiH Pećinska fauna Fauna pećinskih tekućica Zoo-geografksa izložba Beskičmenjaci Kopitari i papkari svijeta Više gljive (Macromycetes) Učenicima ćemo toplo preporučiti posjetu istom. Posjeta Aktiva veterine Zemaljskom muzeju ...
Read More