Predavanja o ljekovitom bilju i uticaj na zdravlje

Porofesorica Suada Karić bila je organizator stručnog usavršavanja za aktiv poljoprivrede i prehrane te za 65 učenika nutricionista i poljoprivrednih tehničara. Predavanja o ljekovitom bilju i uticaju na zdravlje održao je dr. Dragan Jovanov doktor nauka iz oblasti fitomedicine i agroekoligije te savjetnik premijera S Makedonije Z. Zaeva.
Predavanja su održana 9.10. za profesore i 10.9. za učenike.