Rad u našoj školi je uzet kao primjer dobre prakse rada u stručnim školama

Našu školu je posjetila ekipa iz produkcijske kuće unajmljena od strane Privredne komore Kantona Sarajevo da snimi prilog o radu škole, školskih radionica i kabineta, kao primjer dobre prakse rada u stručnim školama. Direktor škole mr.Suad Alić ih je proveo kroz školu i dao sve potrebne informacije o načinu rada škole. Ovo je veliki kompliment za školu jer je prepoznat rad i zalaganje za što kvalitetnije i potpunije obrazovanje učenika da bi oni što spremniji krenuli putem daljnjeg obrazovanja, ili izašli na tržište rada tj.na put ka rješavanju svojih egzistencijalnih pitanja.Hvala Privrednoj komori Kantona Sarajevo!