Posjeta Planinarskom domu “Lisin”, Srednje bare, Prača

Dana 16. i 17. februara, u pratnji profesora Busuladžić Dženane i Sabljica Lejle, učenici II5 i IV5  razreda su bili na stručnom izletu, gdje su boravili u Planinarskom domu “Lisin”, Srednje bare, Prača. Uz mnoge druge planirane aktivnosti, imali su priliku slušati i predavanja na temu planinarstva i pružanja prve pomoći u tim uslovima koje im je održao Šemsudin Lokmić, predsjednik Planinarsko-smučarskog društva “Lisin”. Vratili su se puni prelijepih utisaka, od uživanja u prirodi i na čistom svježem zraku, svega novog što su imali priliku naučiti, do nezaboravnog druženja!

?

?
?