Ponašanje na izletu i zaštita od mina

U organizaciji prof Suade Karić, posjetioci časa odjeljenske zajednice bili su Euforov slovacki lot tim novo Sarajevo. Kapetan Lubo Januska stariji vodnik Ivan Volko I prevodilac instruktor Izet Eljsani ” tema ” Ponašanje na izletu i zaštita od mina”