Obavještavamo učenike da redovna nastava u drugom polugodištu školske 2017/2018. godine počinje 29. januara (ponedjeljak) 2017. godine

Obavještavamo učenike da redovna nastava u drugom polugodištu školske 2017/2018. godine  počinje 29. januara (ponedjeljak) 2018. godine . Sa smjenom „B“ u 8:00 sati I1,I3,I5,I7,I9,II2,II4,II6,II8,III2,III4,III5,III8,IV2, IV4 smjenom “ A“  u 14:00 sati I2,I4,I6,I8,II1,II3,II5,II7,II9,III1,III3,III6,III7,III9,IV1,IV3,IV5 . . DIREKTOR MR. SUAD ALIĆ

Čišćenje parka ispred škole

Povodom nastupanja Dana državnosti BiH, učenici III8 (smjer voćar-vinogradar-vinar) i dio učenika II2 odjeljenja (smjer prehrambeni tehničar) su sa prof. Islamske vjeronauke Lejlom Begović sproveli akciju čišćenja parka ispred zgrade škole. Cilj akcije je bio da se učenicima ukaže da Više o temi