Poštovani učenici i roditelji,

Obavještavamo Vas da je prema školskom kalendaru za 2022/2023 godinu prvi dan nastave četvrtak 01. 09. 2022. godine.

Raspored dolaska u školu je slijedeći:
od 08:00 odjeljenja I razreda
od 10:00 odjeljenja II razreda i
od 11:00 odjeljenja III i IV razreda.

Svi učenici treba da sa sobom donesu “inicijalni” pribor za rad (svesku i olovku) zbog realizacije planiranih časova.

Učenicima, njihovim roditeljima, kao i uposlenicima želimo uspješnu novu školsku godinu!