Dana 4. 06. 2022. godine u prostorijama Hotela Hills održan je BEAUTIFUL 22. Na ovom sajmu našu školu u svojstvu predavača na temu: Priprema klijenta za kozmetički tretman održala je nastavnica Praktične nastave za kozmetičke tehničare Alić Meliha. Edukaciji je prisustvovalo 40 polaznika koji su od strane organizatora Sfera, Mostar dobili certifikate o završenoj obuci.Polaznici su upoznati sa lokacijom, opremljenošću i kapacitetom škole kada je u pitanju obrazovanje i stručno usavršavanje za Kozmetičare,Kozmetičke tehničare i Majstor kozmetičar.Edukaciji je prisustvovala i učenica lll-4 razreda Nejra Ramović koja je polaznicima iznijela svoja iskustva u dosadašnjem obrazovanju za Kozmetičke tehničare.Uspostavljen je kontakt sa brojnim izlagačima i isti su pozvani na saradnju sa školom.