Informacija za učenike

TERMINI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2016/2017 GODINE . PRVI RAZRED 22.08. 2017 9:00 Hemija 9:00 Matematika 9:30 Prehrambena mikrobiologija 10:00 Prehrambena tehnologija 10:00 Informatika 10:00 Higijena i prva pomoć 10:30 Prehrambena mikrobiologija 10:30 Osnovi nauke 10:30 Više o temi

Informacija za učenike

Učenici koji su upućeni na polaganje popravnog ispita u avgustovskom ispitnom roku šk 2016/2017. godine dužni su PRIJAVITI POPRAVNI ISPIT-LIČNO. Prijava popravnog ispita se vrši od 14.08. do18.08.2017. godine u prostorijama škole od 9:00 do 13:00 sati. Učenici su dužni Više o temi

Rang liste 13.07.2017

Finalizacija izbora škole i konačne rang liste – ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE Rang liste 13.07.2017: RangLista_cvjecar RangLista_mljekar RangLista_pekar RangLista_poljoprivredni-tehnicar RangLista_prehrambeni-tehnicar RangLista_vocar—vinogradar—vinar

Rang liste 04.07.2017

Finalizacija izbora škole i konačne rang liste – ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE 04.07.2017. RangLista_mljekar RangLista_nutricionist-tehnicar RangLista_pekar RangLista_poljoprivredni-tehnicar RangLista_prehrambeni-tehnicar RangLista_veterinarski-tehnicar RangLista_vocar—vinogradar—vinar RangLista_cvjecar RangLista_frizer RangLista_kozmeticarski-tehnicar RangLista_mesar