Važna informacija!

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo od 04.11.2019. godine, u okviru redovne nastave, izvodi  sedmicu nastave putem on-line sistema. Tokom sedmice učenja na daljinu učenici ne dolaze u školu, a planiranim nastavnim jedinicama pristupaju preko interneta u vrijeme Više o temi