Informacije

Klikom na termini možete pogledati termine informativnih razgovora predmetnih profesora: TERMINI

Član 19.

(Prava i obaveze razrednika)

(1) Razrednik je dužan na prvom roditeljskom sastanku informisati roditelje o odredbama ovog pravilnika, a učenike na prvom času odjeljenjske zajednice.

(2) Razrednik je dužan tokom nastavne godine održati najmanje četiri roditeljska sastanka na kojima daje pregled postignuća u prethodnom razdoblju, informira roditelje o aktivnostima u razrednom odjeljenju, te osigurava razmjenu informacija između roditelja i nastavnika, pedagoga, stručnog tima i direktora.

(3) Vrijeme roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora planira i donosi razrednik uz dogovor s direktorom, o čemu obavještava roditelje učenika.

(4) Razrednik je dužan jednom sedmično organizovati individualni informativni razgovor za roditelje na kojemu upoznaje roditelja o ocjenama njegovog djeteta, izostancima i vladanju, a o terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, direktora i pedagoga škole na početku školske godine.

(5) Razrednik je dužan na zahtjev roditelja dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom.