Pravilnik o ocjenjivanju učenika

slika-pravilnik
Klikom na sliku otvarate pravilnik

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 35/05) , člana 54. stav (9) Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04, 21/06, 26/08,
31/11, 15/13 i 1/16), člana 93. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju („S l. novine
Kantona Sarajevo“ br. 23/10, 32/10 i 1/16), minista r za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo