Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
Direktor: mr. Suad Alić
Pomoćnik direktora: Supha Beširović
Voditelj dijela nastavnog procesa za poljoprivredu: Rešid Ćosibegović
Voditelj dijela nastavnog procesa za prehranu: Nevzeta Jesenković

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog: Meriha Hamamdžić
Psiholog: Senada Krupalija
Bibliotekar: Mirsada Mujčinović

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: Aida Šečić
Tehnički sekretar: Amna Šljivo
Samostalni referent za plan i analizu: Aida Hodžić
Računovodstveni referent: Fatima Ajanović

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsjednik školskog odbora: Behudin Rovčanin
Članovi: Almira Bostandžija, Dželal Čengić, Mirha Đikić, Mevlida Gornjaković

 

 

Škola 2