Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
V.D. Direktorica: Kurtović Sadeta
Pomoćnik direktora: Velagić Sadeta
Voditelj dijela nastavnog procesa za poljoprivredu: Čengić Adnana
Voditelj dijela nastavnog procesa za prehranu: Destanović Sanja

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog: Hamamdžić Meriha
Psiholog: Krupalija Senada
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: Šečić Aida
Tehnički sekretar: Čengić Namik
EMIS odgovorna osoba: Sabina Džananović
WEB dizajn i programer: Čengić Namik

E-dnevnik: Sabina Morić

Samostalni referent za plan i analizu: Hodžić Aida
Računovodstveni referent: Ajanović Fatima

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsjednik školskog odbora: Fatić Fadil

Član: Hodžić Ibro

Član: Fahrudin Lošić

Član: Sibila Hasanagić