Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
V.D. Direktorica: Velagić Seada
Pomoćnik direktora: Šabeta Alma
Voditelj dijela nastavnog procesa za poljoprivredu: Kurtović Sadeta
Voditelj dijela nastavnog procesa za prehranu: Destanović Sanja

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog: Hamamdžić Meriha
Psiholog: Krupalija Senada
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: Šečić Aida
Tehnički sekretar:
Samostalni referent za plan i analizu: Hodžić Aida
Računovodstveni referent: Ajanović Fatima

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsjednik školskog odbora: Fatić Fadil
Članovi: Pešto Amra, Hodžić Ibro

 

 

Škola 2