Propisi i drugi akti

 • USTAV
 1. Ustav-Kantona-Sarajevo
 • ZAKONI
 1. Okvirni-Zakon-o-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-u-Bosni-i-Hercegovini
 2. Zakon-o-srednjem-obrazovanju-Kantona-Sarajevo
 3. Zakon-o-javnim-nabavkama
 4. Zakon-o-izmjeni-zakona-o-srednjem-obrazovanju
 5. Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-radu
 6. Zakon-o-radu-Federacije-BiH

 

 • PRAVILNICI
 1. Pravilnik-o-praćenju-vrednovanju-i-ocjenjivanju-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-u-Kantonu-Sarajevo (1)
 2. Pravilnik-o-internoj-evaluaciji-znanja-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-i-eksternoj-procjeni-znanja-učenika-osnovnih-škola-Kantona-Sarajevo
 3. Pravilnik-o-inkluzivnom-obrazovanju
 4. Pravilnik-o-ekskurzijama-i-izletima
 5. Pravilnik_sa_kriterijama_o_za_prijem_radnika_u_predskolskim_ustanovama_osnovnim_i_srednjim_skolama_kao_javnim_ustanovama
 6. Pedagoški-standardi-i-normativi-za-srednje-obrazovanje-Kantona-Sarajevo
 7. Izmjene-i-dopune-pedagoških-standarda-i-normativa-za-srednje-obrazovanje-u-Kantonu-Sarajevo
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo
 9. Pravilnik-sa-kriterijima-za-iskazivanje-prestanka-potrebe-za-zaposlenicima
 10. Pravilnik-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika
 11. Pravilnik-o-sadržaju-i-načinu-polaganja-mature
 12. Pravilnik-o-ocjenjivanju-napredovanju-i-sticanju-stručnih-zvanja-odgajatelja-profesora-nastavnika-i-stručnih-saradnika-u-predškolskim-ustanovama-osnovnim-srednjim-školama-i-domovima-učenika
 13. Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika
 14. Pravilnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-i-srednjim-školama-KS
 15. Izmjene-i-dopune-pedagoških-standarda-i-normativa-za-srednje-obrazovanje-u-Kantonu-Sarajevo

 

 • ŠKOLSKI AKTI
 1. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU ŠKOLE
 2. PRAVILNIK – o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda
 3. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
 4. PRAVILNIK O NENORMIRANIM POSLOVIMA NASTAVNIKA
 5. PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
 6. PRAVILNIK O RADU