Misija škole

MISIJA

Naša škola priprema učenike za rad i dalje školovanje. Podstičemo njihov lični i profesionalni razvoj korišćenjem savremenih tehnologija, pozitivan odnos prema radu i drugim ljudima i nastojimo da ih osposobimo za dalje tokove života.

 VIZIJA

Želimo da postanemo škola koju učenici i nastavnici osećaju kao svoju. Škola na čijem razvoju i osavremenjivanju zajednički rade svi. Želimo da budemo bolje povezani sa lokalnom zajednicom koja će iskazati potrebe za kadrovima koje mi školujemo.