Biblioteka

Biblioteka je organizovana na standardnim principima gdje svaki upisani član posjeduje čitalačku karticu na kojoj se evidentiraju pozajmljene knjige, što je korak naprijed u zaštiti knjižnog fonda naše škole.

Svake godine nastojimo obogatiti knjževnu građu naše škole.

Pravo i obavezu da budu članovi biblioteke imaju svi učenici i uposlenici naše škole.

Misija

Korisnicima osigurati pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i naučnog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i odlučivanja. 

Vizija

Djelovati prema što uspješnijem zadovoljavanju informacijskih potreba i želja korisnika.

 

Biblioteka page

[ipanorama slug="1189"]