Dan otvorenih vrata

Dana 19. 05. 2022. u JU Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo održan je tradicionalni Dan otvorenih vrata. Na ovaj dan vrata škole su otvorena za sve posjetioce da se upoznaju sa radom škole. Primarni cilj Dana otvorenih vrata je upoznavanje šire javnosti, a posebno učenika devetih razreda i njihovih roditelja sa zanimanjima koja se obrazuju u školi, radionicama i kabinetima u kojima se izvodi nastava kako bi se blagovremeno pripremili za upis u srednju školu.  

U toku trajanja manifestacije posjetioci su mogli obići radionicu za izradu pekarskih proizvoda, radionicu za preradu mesa i radionicu za preradu mlijeka, školsku radionicu za proizvodnju gljiva, kozmetički i frizerski salon, školsku laboratoriju, kabinet za veterinu – u kojem su na ovaj dan mogli vidjeti i specijalne goste (životinje). Sa učenicima, predavači općeoberazovne nastave su pripremili kompilacije učeničkih radova, a posebnu pažnju posjetilaca je privukao kabinet uređen u stilu bosanske sobe.  

Na ovaj dan nezaobilazna je i posjeta partnera iz lokalne zajednice sa kojima škola sarađuje dugi niz godina na organizaciji praktične nastave i pripreme učenika za tržište rada. Neki od partnera su: predstavnici Općine Stari Grad, na čijem se području škola nalazi, predstavnici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog fakulteta, Kluba frizera Kantona Sarajevo, vlasnici kozmetičkih salona, predstavnici preduzeća: MBA, Konzuma, Fine Fooda-a itd.  

                Za sve prisutne učenici škole su pripremili školske proizvode za degustaciju i pokazali svoja znanja stečena praktičnim radom.