DONACIJA ŠKOLI

Dana 19. 05. 2022. god. doniran je potrošni materijal za Kozmetički salon naše škole od Gosp. Almire Lujinović.
Rad sa učenicima je uvijek uspješniji uz svestranu podršku roditelja.