Edukacija učenika “Uticaj klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju”

Prof. dr. Sabrija Čadro, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je održao radionicu “Uticaj klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju”  članovima sekcije Mladi zadrugari i učenicima poljoprivredne struke.