POSJETA ŠKOLI SA DOMOM UČENIKA ” LJUBO MIČIĆ ” U POŽEGI I PRISUSTVO PREDSTAVLJANJU PROJEKTA „ PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA – ENHANCE“

Na poziv Privredne – gospodarske komore F BiH predstavnici naše škole u dane 06. i 07. 09.2021. su boravili u Požegi i  Zlatiboru. Predstavnici škole su bile učenice Trnka Amina, Hodžić Anela i Šaljić Aldijana te prof. Čengić Nevenko i direktorica Mr. Velagić Seada. Posjetili smo poljoprivrednu školu sa domom učenika u Požegi „ Ljubo Mičić“. Cilj posjete je bio povezivanje naših škola da bi zajedno pristupali projektima u organizaciji Privredne – gospodarske komore  F BiH i regionalne privredne komore Zlatiborskog okruga. Naravno, cilj posjete je bio i razmjena iskustava u oblasti stručno teoretske i praktične nastave i ostvarivanja saradnje  učenika  i uposlenika. Obišli smo školu i poljoprivredno dobro Škole. Na poljoprivrednom dobru nalazi se i pekara i veterinarska ambulanta. U školi u Požegi se obrazuju  sljedeća tehnička zanimanja: veterinarski tehničar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, tehničar hortikulture, zootehničar, a u okviru trećeg stepena: pekar, mesar, cvjećar-vrtlar, rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike i proizvođač prehrambenih proizvoda. Dogovorena je dalja saradnja i stalni kontakti među školama osobito u oblasti izrade novih NPP. 

Na Zalatiboru smo prisustvovali predstavljanju projekta  „ PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA  – ENHANCE“. Cilj prisustva projektu je učešće škole da se upozna sa aktivnostima projekta i benefitima za mala i srednja preduzeća i škola sa područja Srbije i BiH. 

Projekat traje dvije naredne godine.