Informacija o upisu učenika u 1. razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo 29.06.2021

Konačne rang liste drugog upisnog roka u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo objavljene su jučer, 28.6.2021. godine u 16.00 h na web stranici: https://upis.emis.edu.ba

Trenutkom objave konačnih rang lista, učenici koji se nalaze na rang-listama srednjih škola stiču pravo upisa u program srednjeg obrazovanja u kojem se nalaze u sklopu upisne kvote.

U prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini, nakon dva konkursna roka, primljeno je 3.923 učenika.

(preuzeto sa web stranice: http://mo.ks.gov.ba/)