Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta

– FITOFARMACEUT AGROTEHNIČAR (minimalno 63 boda za upis) 

U toku četvorogodišnjeg obrazovanja učenici će izučavati ukupno 124 modula u okviru 13 predmeta općeobrazovne nastave, 11 predmeta stručno- teoretske nastave, kao i kroz časove praktične nastave. Nakon položenog maturskog ispita učenik stiče diplomu Fitofarmaceut agrotehničar.

Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima  i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu.

Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) ,  i animalnoj proizvodnji.

(12 slobodnih mjesta za upis u drugom upisnom roku za školsku 21./22. godinu)

 

– VOĆAR – VINOGRADAR – VINAR

Voćarstvo i vinogradarstvo je grana poljoprivrede koja podrazumjeva proizvodnju različitih vrsta voća te grožđa, uz koju se  uključuje i vinarstvo sa podrumarstvom.

Voćari, vinogradari i vinari školuju se prema trogodišnjem srednjoškolskom obrazovnom programu, koji  se sastoji  od opće obrazovne nastave, predmeta u funkciji struke, stručno – teoretskih predmeta  i praktične nastave , kojom će učenici steći temeljna znanja i vještine.

Program se ostvaruje u školi, školskom poljoprivrednom dobru ,poljoprivrednom institutu, tržnim centrima, kao i posjetama voćnjacima, vinogradima, rasadnicima i vinarijama ,a završava se izradom i odbranom završnog rada nakon kojeg se stiče diploma za zanimanje voćar-vinogradar-vinar.

U okviru praktične nastave prije samog uzgoja voća i grožđa, u voćnjacima i vinogradima učenici pripremaju tlo čišćenjem terena od kamenja i panjeva, rigolovanjem i gnojidbom, podižu voćnjak i vinograd. Zasađene voćke i lozu njeguju pripremanjem pogodnog gnojiva, gnojidbom, orezivanjem, vezivanjem . Od bolesti i štetočina voćke i lozu štite  prskanjem i zaprašivanjem adekvatno pripravljenim hemijskim preparatima. U rasadnicima siju i voćno sjemenje, pikiraju , rasađuju mladice, spremaju lozne reznice. Kad voće i grožđe dozrije beru ga, sortiraju, etiketiraju i uskladišćuju ili otpremaju  na tržište.

Budući učenik će razviti sliedeće kompetencije:

 • Razlikovat specifičnosti konvencionalne i ekološke proizvodnje voća, grožđa i vina.
 • Učestvovati u proizvodnji i preradi voća i grožđa
 • Razlikovati specifičnosti pri izboru položaja, sadnji vinograda i voćnjaka,
 • provođenju agrotehničkih i ampelotehničkih zahvata
 • Provoditi zaštitu bilja
 • Upotrebljavati mašine, uređaje ,alate, i opremu u voćarstvu, vinogradarstvu i podrumarstvu
 • Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Učenici će biti osposobljeni za:

 • rad u voćarskim i loznim rasadnicima,
 • rad u voćarskim, vinogradarskim i vinarskim pogonima
 • rad u hladnjačama, linijama za sortiranje pakiranje i distribuciju voća i grožđa
 • rad u tržnim centrima na odjelima voća i vina

Dodatno obrazovanje za sticanje četvrtog stepena srednje stručne spreme i kasnije visoke stručne spreme omogućuje daljnje napredovanje.

(9 slobodnih mjesta za upis u drugom upisnom roku za školsku 21./22. godinu )

Kratka video prezentacija:

 

– FARMER (deficitarno zanimanje)

Farmer organizuje, nadgleda i usklađuje stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim stočarskim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim stočarskim gazdinstvima.

Za obavljanje poslova farmera, potrebno je završiti srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i odbranom završnog rada. Učenici uz određene uslove mogu nastaviti dalje obrazovanje za četverogodišnja zanimanja, koje im omogućava nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Farmer uzgaja goveda, što obuhvata njegovanje i hranjenje rasplodnih junica i bikova, muznih krava, te tovljenje teladi i junadi. Također radi na uzgoju, hranidbi, rasplodu i tovu ovaca i koza, te raznih vrsta peradi. Bavi se također i proizvodnjom mlijeka, te konzumnih jaja i jaja za rasplod.

Ljubav prema životinjama pridonosi zadovoljstvu u radu i uspješnom obavljanju posla. Srodno zanimanje farmeru je poljoprivredni tehničar.

Farmeri se mogu zaposliti na stočarskim farmama te mljekarama i tvornicama prehrambenih proizvoda. Mogu otvoriti i vlastite farme i mljekare, brinuti se o životinjama u lovištima, zoološkim vrtovima, konjičkim klubovima i veterinarskim stanicama.

Nakon završetka obrazovanja za smjer farmer učenici mogu aplicirati da nastave četvrtu godinu kao redovni učenici za Veterinarskog tehničara ili Poljoprivrednog tehničara.

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/20 i 18/20) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda i učenicima drugog razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2021/2022. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo ministar za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED I UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U DRUGI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji konkurišu u srednje škole za stručno obrazovanje i obuku za zanimanja farmer.

(12 slobodnih mjesta za upis u drugom upisnom roku za školsku 21./22. godinu

Kratka video prezentacija:

 

– PRERAĐIVAČ MLIJEKA (deficitarno zanimanje)

Kratak opis zanimanja

Mljekar se bavi preuzimanjem, preradom mlijeka i mliječnih proizvoda, pakovanjem, skladištenjem i prodajom datih proizvoda. Nakon zavšenog trogodišnjeg ciklusa obrazovanja učenici su kompetentni za samostalno obavljanje širokog spektra radnih zadataka iz oblasti mljekarske industrije.

Učenici postižu znanja i vještine za:

 1. obavljanje radnih zadataka u mljekarskoj industriji i
 2. samostalno pokretanje vlastite proizvodnje u sektoru mljekarstva

Nastavni proces

Nastavni proces se odvija prema modularnom sistemu koncipiranom u okviru EU VET programa, čime se osigurava postizanje zavidnog nivoa kompetentnosti učenika i povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada

Cilj je uvođenje metoda u čijem fokusu je učenik, a integracija općeobrazovne, stručnoteorijske i praktične nastave rezultira većom motivacijom i formiranje osoba kompetentnih za buduća zanimanja.

Praktična nastava

Kompletnost obrazovanja i obuke učenika, ostvaruje se u školskim radionicama, laboratoriji i privrednom sektoru mljekarske industrije u kojima učenici imaju priliku da se u praktičnom smislu upoznaju sa svim činjenicama koje uče na teorijskoj nastavi.

 1. Školska radionica za preradu mlijeka
 2. Školska laboratorija i
 3. Privredni sektor mljekarske industrije

Stručne kompetencije

 • Planira, priprema, izvodi rad i kontroliše kvalitet obavljenog posla
 • Racionalno koristi sirovine, energiju i vrijeme
 • Posjeduje informatičku pismenost
 • Posjeduje preduzetničke sposobnosti
 • Radi na prijemu mlijeka i vrši uzorkovanje
 • Posjeduje znanja iz tehnologija prerade mlijeka
 • Rukuje mašinama u primarnoj preradi, tehničkoj obradi i oblikovanju mliječnih proizvoda
 • Priprema dnevne izvještaje o proizvodnji
 • Priprema elemente kalkulacije

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/20 i 18/20) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda i učenicima drugog razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2021/2022. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo ministar za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje:

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED I UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U DRUGI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO.

(10 slobodnih mjesta za upis u drugom upisnom roku za školsku 21./22. godinu)

– MESAR

Učenici će naučiti sve o mesu i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mesa. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi mesne industrije i privatnim mesnicama i klaonicama. Mesar se može zaposliti u mesari, mesnoj industriji ili pokrenuti vlastiti obrt.

(1 slobodno mjesta za upis u drugom upisnom roku za školsku 21./22. godinu)