Informacija – upis u srednje škole nakon prvog upisnog roka

Obavještavamo Vas da su učenici koji se nalaze na rang-listi srednjih škola nakon prvog upisnog roka u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo dužni da predaju Prijavu za upis sa popratnom dokumentacijom u školu u kojoj se nalaze na rang-listi, najkasnije do četvrtka 24.6.2021. godine.

Dostavljamo na pažnju informaciju da bez obzira ako učenik ne preda Prijavu za upis sa dokumentacijom u školi u kojoj je primljen, da je i dalje u sistemu registriran u srednjoj školi na čijoj rang-listi se nalazi.

Ponovo napominjemo, da učenici koji se nalaze na rang-listama srednjih škola tj. koji su primljeni u prvom konkursnom roku nemaju pravo da se prijave na drugi konkursni rok, jer online sistem ne omogućava ovim učenicima ponovni pristup apliciranju za upis u srednju školu.