Informacija – Kraj prvog konkursnog roka za upis u srednje škole i predaja dokumentacije nakon objavljivanja rezultata upisa

Dragi učenici, poštovani roditelji, obavještavamo vas da se prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo putem online sistema https://upis.emis.edu.ba završava danas, 18.6.2021. godine, u 16:00 sati, do kada je moguće izvršiti zadnji izbor srednjih škola putem online sistema.
Ističemo da oni učenici koji su zadovoljni svojim izborom škola, nemaju potrebe vršiti bilo kakve izmjene. Nakon zatvaranja sistema za upis bit će dostupne konačne rang liste prvog upisnog roka.
Poslije objave rezultata upisa u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo, konačne rang-liste za prvi konkursni rok, potrebno je da u školi u koju ste primljeni dostavite potrebnu dokumentaciju četiri dana od dana objavljivanja rezultata (od 21. juna 2021. godine – ponedjeljak), a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo:

  • prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
  • izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalni dokument
  • uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl.11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (diplome/potvrde o osvojenim takmičenjima i dr.)

Učenici koji se nisu upisali u prvom konkursnom roku moći će pristupiti drugom konkursnom roku, putem online sistema, od 24. juna do 28. juna 2021. godine.
Napominjemo, učenici koji se nalaze na rang-listama srednjih škola tj. koji su primljeni u prvom konkursnom roku neće imati pravo da se prijave na drugi konkursni rok.

 

(Preuzeto sa web stranice: http://mo.ks.gov.ba/)