J A V N I P O Z I V ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/21) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda, drugog razreda i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2021/2022. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

 

(preuzeto sa https://mo.ks.gov.ba/)