Smjerovi u kojima je ostalo mjesta za upis u prvi razred

Za online upis u prvi razred školske 2021./2022. godine u J.U. Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti ostalo je mjesta za slijedeće smjerove:

 

-NAPOMENA: Drugi i ujedno posljednji reizbor škola za učenike koji žele promijeniti izbor škole/smjera će biti omogućen 16. juna 2021. godine.

U slučaju da Vam je potrebna pomoć ili više informacija u vezi smjerova u našoj školi možete se lično obratiti dežurnom profesoru u kabinetu K2 u periodu od 15.06. do 16.06., od 09:00 do 14:00.  Također, ukoliko imate problem sa prijavom za upis na naše smjerove možete se obratiti dežurnom profesoru.

 

Smjerovi:

– Fitofarmaceut agrotehničar (minimum 63 boda)

U toku četvorogodišnjeg obrazovanja učenici će izučavati ukupno 124 modula u okviru 13 predmeta općeobrazovne nastave, 11 predmeta stručno- teoretske nastave, kao i kroz časove praktične nastave. Nakon položenog maturskog ispita učenik stiče diplomu Fitofarmaceut agrotehničar.

Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima  i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu.

Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) ,  i animalnoj proizvodnji.

– Farmer

Učenici će naučiti o anatomiji i fiziologiji domaćih životinja te uzgoju i ishrani preživara i nepreživara. Savladat će korištenje poljoprivredne mehanizacije i proizvodnju hrane za domaće životinje. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru i  privatnim farmama. Farmer se može zaposliti na farmama domaćih životinja i ergelama za uzgoj konja ili pokrenuti vlastiti biznis.

(deficitarno zanimanje koje će se stipendirati: Klikom na link možete više pročitati: http://mspvps.edu.ba/?p=4459)

– Mesar:

Učenici će naučiti sve o mesu i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mesa. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi mesne industrije i privatnim mesnicama i klaonicama. Mesar se može zaposliti u mesari, mesnoj industriji ili pokrenuti vlastiti obrt.

– Voćar – vinogradar-vinar

Učenici će naučiti sve o uzgoju voća i vinove loze također i o procesu proizvodnje vina. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon obrazovanja može se zaposliti na poljoprivrednom dobru, vinariji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju.

– Prerađivač mlijeka

Učenici će naučiti sve o mlijeku i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mlijeka. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi  i mljekarskoj industriji. Mljekar se može zaposliti u mljekarskoj industriji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju mlječnih prerađevina.

(deficitarno zanimanje koje će se stipendirati: Klikom na link možete više pročitati: http://mspvps.edu.ba/?p=4459)

Sretno naši dragi učenici!